Polityka reklamowa

Polityka reklamowa

Dodatek Policja ustanowiła wytyczne, które koncentrują się na zarządzaniu różnymi aspektami reklamy na stronie internetowej. Wytyczne obejmują również strony internetowe i aplikacje mobilne, które są skierowane do konsumentów. Strony internetowe i aplikacje mobilne kierowane do klientów są określane przez nasze sieci reklamowe i opierają się na zainteresowaniach użytkowników określonych przez te sieci reklamowe.

Wytyczne zawarte w zasadach reklamowych obejmują kilka kwestii, takich jak zatwierdzanie reklam przez media, sposób wyświetlania reklam na stronie internetowej oraz sposób usuwania reklam z witryny. Tylko personel z Supplement Police może podjąć dowolne z tych działań. Obowiązkiem mediów jest interpretacja i egzekwowanie polityki. Dodatek Policja ma również prawo do zmiany polityki reklamowej w dowolnym momencie, gdy uzna to za konieczne.

Poniższe są wytycznymi polityki reklamowej

Uzupełnienie NZOZ TOMMA ma wyłączną swobodę w określaniu rodzaju Reklamy, które będą akceptowane i wyświetlane na stronie internetowej. Ważne jest, aby pamiętać, że reklamy wykonane na stronie internetowej nie są rekomendacjami dla firm, które produkują, rozpowszechniają lub promują reklamowane produkty lub usługi.

Dodatek NZOZ TOMMA nie akceptuje reklam, które nie są dokładne. Reklama powinna być dokładna i profesjonalnie wykonana, aby została zaakceptowana.

Kategorie reklam, które nie są dozwolone

Uzupełnienie NZOZ TOMMA nie przyjmie żadnych nielegalnych lub “budzących sprzeciw” produktów. Witryna zastrzega sobie prawo do określenia, co uważa za “kontrowersyjne” produkty.

– Materiały, które promują dyskryminację lub ośmieszają osobę lub grupę osób z powodów osobistych, nie będą akceptowane.
 – Reklama na alkoholu nie będzie akceptowana.
 – Wszelkie oszukańcze, mylące lub obraźliwe materiały nie będą akceptowane.
 – Materiały, które kierują ich treść na dzieci w wieku poniżej 13 lat, nie będą akceptowane.
 – Treści pornograficzne nie będą akceptowane.
 – Media lub wiadomości, które zostały zaklasyfikowane jako gry lub treści wideo ocenione jako “M”, nie będą akceptowane.
 – Produkty lub usługi, które nie są rozsądne, nie będą akceptowane.
 – Wiadomości i media zawierające roszczenia bez dowodów nie będą akceptowane.
 – Jednostki reklamowe, które wykraczają poza zdefiniowaną przestrzeń, nie będą akceptowane.

NAZWASTRONY rozróżnia także reklamy, treści sponsorowane i treści redakcyjne. W rezultacie każdy z typów treści jest traktowany jako oddzielna jednostka z różnymi wytycznymi.

Gdy czytelnik kliknie jedną z reklam, zostanie powiązany z odpowiednim obszarem sponsorowanych treści, który znajduje się pod właściwością witryny.

NZOZ TOMMA zastrzega sobie prawo do określenia sposobu wyświetlania wyników wyszukiwania informacji o dowolnym słowie kluczowym lub temacie. Treść zostanie wyświetlona wraz z jej źródłem. Treść sponsorowana zostanie oznaczona jako taka, a te same wskazówki odnoszą się do innych informacji, które zostaną przefiltrowane.

NZOZ TOMMA przestrzega również zasad i wytycznych zawartych w reklamach Google i łączy je z odpowiednimi stronami internetowymi.

Treści stron trzecich mają być zgodne z zasadami reklamowymi, a treściami do etykietowania podlegają określone zasady NZOZ TOMMA. Reklamy nie mają na celu bezpośredniego linkowania do żadnych informacji kontaktowych, takich jak strona rejestracji lub przechwytywania poczty e-mail.

NZOZ TOMMA zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia publikacji jakichkolwiek reklam. NZOZ TOMMA może w każdej chwili podjąć decyzję o akceptacji, odrzuceniu, anulowaniu lub usunięciu reklamy. W przypadku odwołania, usunięcia lub odrzucenia zostanie udzielone szybkie powiadomienie.

Reklamodawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich krajowych i zagranicznych przepisów, które mają zastosowanie do strony. Przepisy mogą zawierać wszelkie legendy, oświadczenia i ujawnienia wymagane do celów prawnych.

Reklama nie powinna zawierać tagów, pikseli, flashowych kontenerów ani żadnego innego oprogramowania gromadzącego informacje. Pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub inne informacje będą filtrowane w celu ochrony sieci przed wszelkimi zagrożeniami.